Traag werkende schildklier

Home / Traag werkende schildklier

De schildklier produceert enkele hormonen, waaronder het belangrijke hormoon thyroxine. Thyroxine is een hormoon dat betrokken is bij erg veel belangrijke processen in het lichaam. In het bijzonder speelt het een belangrijke rol bij de regulering van de stofwisseling. Een traag werkende schildklier heeft dan ook als gevolg dat de stofwisseling van het lichaam verstoord wordt.

Gevolgen traag werkende schildklier

De stofwisseling is het geheel aan processen waarin energie wordt opgeslagen of juist wordt vrijgemaakt in het lichaam. Vanzelfsprekend is de stofwisseling dan ook belangrijk voor vrijwel ieder proces in het lichaam. Omdat bij een traag werkende schildklier de stofwisseling verstoord is, vind je de gevolgen van een trage schildklier overal in het lichaam terug. Niet alleen zijn er fysieke gevolgen, ook mentaal kunnen er problemen optreden als gevolg van een traag werkende schildklier.

Fysieke gevolgen traag werkende schildklier

Afhankelijk van de ernst van de traag werkende schildklier, kan de aandoening een erg grote invloed hebben op het dagelijks leven. Een traag werkende schildklier zorgt onder andere voor vermoeidheid, een slecht geheugen, een slechte concentratie en het snel koud krijgen. Vanzelfsprekend kan dit een vervelende uitwerking hebben op het dagelijks leven. Sporten zit er vaak niet meer in, of in veel mindere mate. Ook lange werkdagen kunnen een patiënt volledig opbreken. Bekijk voor een overzicht van alle mogelijke fysieke gevolgen van een traag werkende schildklier de pagina trage schildklier symptomen.

Mentale gevolgen traag werkende schildklier

Ook de hersenen ondervinden problemen als gevolg van een traag werkende schildklier. Het is gebleken dat mensen met een traag werkende schildklier veel vatbaarder zijn voor depressies. Ook een gebrek aan gevoel en emotie komt soms voor. In combinatie met de fysieke ongemakken kan een depressie of zwaarmoedigheid ook versterkt worden. Andere mogelijke mentale gevolgen van een traag werkende schildklier zijn nervositeit, paranoia en psychoses.