Functie schildklier

Home / Functie schildklier

De schildklier is een kleine klier die zich aan de voorkant van de hals bevindt, ter hoogte van het strottenhoofd. De klier ligt direct tegen de luchtpijp aan en is erg belangrijk voor het regelen van de stofwisseling in het lichaam. Het is dan ook niet verrassend dat de gevolgen van een slecht werkende schildklier erg groot zijn.

Wat is een schildklier?

De schildklier bestaat uit twee kleine kwabben die met elkaar verbonden zijn en bestaan uit kleine blaasjes. In de blaasjes is de schildklier dag en nacht bezig met het produceren van de zogenaamde schildklierhormonen. De belangrijkste hiervan is thyroxine.

Wat doet de schildklier?

De schildklier produceert dus hormonen die een erg belangrijke rol spelen bij de stofwisseling. De hormonen stimuleren de stofwisseling. Dat wil zeggen dat de stofwisseling te traag gaat als er te weinig hormonen zijn en te snel gaat als er teveel hormonen zijn. Naast de belangrijke functie voor de stofwisseling, is de schildklier in de jeugd erg belangrijk voor de groei. Zonder de schildklierhormonen wordt de groei bemoeilijkt.

Waar zit de schildklier?

De schildklier heeft een vlindervormig uiterlijk en ligt direct tegen de luchtpijp aan, vlak voor het strottenhoofd. Van voren gezien liggen de twee kwabben van de schildklier aan weerszijden van de luchtpijp, met een kleine verbinding over de luchtpijp heen. De schildklier is ongeveer vijf centimeter lang en per kwab twee centimeter breed. De schildklier is dan ook niet goed te voelen zonder hierin geoefend te zijn.

Werking schildklier

De schildklier staat direct onder invloed van de hypofyse. Dit is een kleine klier in de hersenen die zelf ook hormonen produceert. De hormonen uit de hypofyse gaan via het bloed naar de schildklier. Hier zetten ze de schildklier aan om schildklierhormonen te produceren. De schildklierhormonen gaan vervolgens het bloed in en vervullen daar tal van belangrijke functies voor de groei en stofwisseling.