Behandeling trage schildklier

Home / Behandeling trage schildklier

Over het algemeen is een trage schildklier erg goed te behandelen met synthetische schildklierhormonen. Hoe goed een dergelijke behandeling aanslaat hangt echter wel af van de ernst van de aandoening en de oorzaak van de trage schildklier. Bij een mild traag werkende schildklier is de behandeling vaak effectiever dan bij een vrijwel niet-werkende schildklier.

Synthetische hormonen behandeling trage schildklier

Dankzij de medische wetenschap is het mogelijk om synthetische schildklierhormonen te kunnen produceren. Het hormoon dat wordt ingenomen wordt levothyroxine genoemd, als afgeleide van het lichaamseigen thyroxine. Levothyroxine is sinds 1956 internationaal op de markt en helpt mensen met een trage schildklier de kwaliteit van leven te herstellen. Patiënten met een trage schildklier zullen de hormonen voor de rest van hun leven moet nemen in pilvorm. Daartegenover staat dat de levenskwaliteit aanzienlijk verbeterd wordt in de meeste gevallen. In de beginfase van de behandeling moet eerst worden bepaald hoeveel hormoon de patiënt dagelijks moet innemen. Dit proces kan relatief lang in beslag nemen omdat het niet makkelijk is om de juiste dosering te bepalen. Elke patiënt is immers anders.

Het is gebleken dat voor sommige patiënten de levenskwaliteit niet teruggaat naar het niveau voordat de schildklieraandoening zich openbaarde. Een reden hiervoor kan zijn dat het nog altijd moeilijk is om de juiste dosering te bepalen. Het proces om de juiste dosering te bepalen is namelijk lastig en vergt vaak een lange behandelperiode. Zelfs na een lange behandelperiode kan het zijn dat de meest optimale dosering nog niet gevonden is. Vaak zijn artsen wel goed in staat om een goede benadering te maken voor de hoeveelheid hormoon die de patiënt dagelijks zou moeten innemen waardoor de kwaliteit van leven vaak al snel toeneemt. Het onderzoek naar het bepalen van de juiste dosering is nog in volle gang, maar vooralsnog lijkt het erop dat alleen het aanvullen van het schildklierhormoon niet voldoende is om alle klachten te laten verdwijnen.

Lees ook wat u zelf kunt doen uw stofwisseling te versnellen op de pagina stofwisseling versnellen.